3. huhti, 2017

Kahden vai kymmenen kerroksen väkeä?

Asukaskyselyyn vastasivat lähes kaikki talossa asuvat osakkaat. Kiitos kaikille vastanneille vaivannäöstä, siitä oli paljon apua! Korjaustarpeita tuli esille, ja niitä ryhdytään hoitamaan. Piha, ilmastointi, lämmitys ja energiansäästö sekä estettömyys ovat kaikki nyt eri vaiheissa työn alla.

Siivoukseen ja kiinteistöhuoltoon oltiin pääosin tyytyväisiä. Niin myös asumisilmapiiriin, yhteistoimintaan ja jopa tiedottamiseen. Enemmänkin yhteistä toimíntaa voisi kuitenkin olla. On ollut puhetta esimerkiksi harrastuspiireistä, vierailuista eri kohteissa ja talkoista. Mitenkähän noita puheita saisi teoiksi?

Kytselyyn vastasi vain joka viides vuokralainen. Muualla asuvista osakkaista ei vastannut yksikään. Näyttää, että olemme jakautuneet "kahden kerroksen" väeksi? Onko se vain hyväksyttävä, vai voisiko asialle tehdä jotain?

Heikki Laitinen