Strategia 2021 - 2031

PÄÄMÄÄRÄNÄ ON OLLA

 • Viihtyisä, turvallinen, esteetön ja yhteisöllinen kotitalo kaikenikäisille asukkaille
 • Hyvä sijoituskohde asuntosijoittajille
 • Tuottoisa liikepaikka liike-ja toimistovuokralaisille

OHJENUORANA ON KESTÄVÄ TALONPITO

 • Kiinteistöä hoidetaan ennakoivalla periaatteella; huolehditaan siisteydestä, huolletaan ja korjataan heti vikojen ilmetessä ennen isompia vahinkoja.
 • Kunnossapidon PTS päivitetään tarpeen mukaan vuosittain kunnossapitotarveselvityksen teon yhteydessä.
 • Korjaushankkeissa noudatetaan Tampereen kaupungin laatimaa Kalevan alueen rakentamistapaohjetta.
 • Hiilijalanjälkeä pienennetään ottamalla käyttöön maalämpö ja poistoilman lämmön talteenotto. Lisäksi luodaan valmius aurinkovoimalan asentamiseen.
 • Jätteet kierrätetään niin täydellisesti kuin mahdollista

 

HYVÄ HALLINTO JA TALOUDENPITO

 • Noudatetaan hyvän ja läpinäkyvän hallinnon periaatteita
 • Kuullaan asukkaita, osakkaita ja liikevuokralaisia heitä koskevissa asioissa
 • Tiedotetaan aktiivisesti mm. hissitiedotteilla ja internet-sivuilla
 • Hoitokulut pidetään kurissa hoitamalla mahdollisuuksien mukaan hallintoa ja kiinteistön kunnon valvontaa asukkaiden toimesta
 • Kilpailutetaan ostetut palvelut tarpeen mukaan riittävän usein
 • Tulevat suuremmat korjaushankkeet, kuten sähköremontti ja julkisivuremontti rahoitetaan mahdollisuuksien mukaan säästöillä ja myymällä yhtiön omia huoneistoja.
 • Suurempien energiaremonttien edellytyksenä on, että ne parantavat asumisviihtyvyyttä mm. viilennysmahdollisuudella ja että niiden takaisinmaksuaika syntyvillä säästöillä on kohtuullinen.
 • Hoitovastiketta ja muita osakkailta perittäviä maksuja ja vuokria korotetaan vain kustannusten nousun mukaisesti.
 • Yhtiön omistamissa asuin- ja liikehuoneistoissa pyritään pitkäaikaisiin vuokrasuhteisiin mm. pitämällä vuokrat markkinaehtoisina mutta kohtuullisina.

 

ESTEETTÖMYYS JA YHTEISÖLLISYYS

 • Tuetaan ikä-ihmisten selviytymistä kotona toteuttamalla esteetön liikkuminen yhteisissä tiloissa ja opastetaan tarvittaessa asunnon esteettömyyden parantamisessa.
 • Järjestetään vuosittain ainakin pikkujoulut (vuonna 2021 65 v juhlat).
 • Kehitetään talkootoimintaa järjestämällä esimerkiksi kevät- ja syystalkoot pihan siivoamiseksi ja mahdollisia kohdetalkoita rakennusprojekteja varten.
 • Tuetaan asukkaiden omia yhteisiä aktiviteetteja.
 • Saneerataan mahdollisuuksien mukaan yhteisiä tiloja eri tarkoituksiin.
 • Vapautuviin liikehuoneistoihin pyritään saamaan toimijoita, jotka palvelevat myös talon asukkaita.

Strategian toteutuminen 2019-2020

Asukaskyselyn (helmikuu 2019) mukaan tavoite asukkaille viihtyisästä ja edullisesta asumisesta on toteutunut erittäin hyvin. Myös sijoituskohteena talon houkuttelevuus on parantunut, kun kiinteistön korjausvelkaa on lyhennetty ja alueen yleinen arvostus on edelleen parantunut. Toimitilojen tilanne ei ole kehittynyt yhtä hyvin, vaan tiloihin on ollut vaikeuksia saada vuokralaisia.

Vuoden 2020 alussa voimaan tullut mahdollisuus saada valtion avustusta energiaremonttiin vauhditti valmistelua maalämmön ja poistoilman lämmön talteenoton hyödyntämiseksi lämmityksessä. Sen tuloksena urakka kilpailutettiin ja haettiin valtionapua sekä rakennuslupaa näiden uudistusten toteuttamista varten. Vuoden 2021 alussa saatiin molemmista positiiviset päätökset ja ylimääräinen yhtiökokous hyväksyi toteutettavaksi sekä maalämmön että lämmön talteenoton.

Vuoden 2020 aikana valmistui myös sähkö- ja tietoliikenteen remontin suunnitelma. On valmisteltu myös maaviilennyksen toteuttamista sähköremontin yhteydessä. Se on tarkoitus toteuttaa vuoden 2021 aikana.

Maalämpö ja lämmöntalteenotto alentavat huomattavasti lämmityskustannuksia ja auttavat osaltaan myös sähköremontin maksamisessa. Valtionapu alentaa remontin hintaa 120.000€. Loppu on tarkoitus rahoittaa pitkäaikaisella pääomalainalla ja mahdollisesti myös myymällä yksi yhtiön asunnoista. Hallitus pyrkii järjestämään rahoituksen niin, että hoito- ja pääomavastikkeiden yhteismäärä ei kasva.

Koronapandemia on heikentänyt mahdollisuuksia yhteisten tilaisuuksien järjestämiseen. Yhteisten tilojen kehittämisessä ei ole edetty.  Hallitus pitää tärkeänä niihin panostamista jatkossa.